ДА̀ННИ

ДА̀ННИ, само мн. Книж. 1. Точни сведения, факти, необходими обикн. на някакви административни, обществени и др. органи. Той измерваше височината на фиданките и грижливо записваше данните в своя бележник. М. Марчевски, ОТ, 310. Не беше добър работник, но нямаше никакви данни, които да го уличават в нещо лошо. Й. Демирев и др., ОС, 30. По традиция, наследена от авторите от миналия век, съвременните изследвачи пренебрегват някои.. данни, които ни разкриват реалния източник на бойни сили за империята през ХVIII в. В. Мутафчиева, КВ, 27. Просто бях зашеметен от данните, които той [ръкописът] съдържаше, така подкупно и праводушно изложени. Н. Ферманджиев, РХ, 139. Ние приведохме из съчиненията на Прокопия най-съществените данни за историята на българите. Хр. Ботев, СПДБ (превод), 14-15. Биографични данни. Статистически данни. Събирам данни. Цифрови данни.

2. Природни качества, които притежава някой и които му дават възможност да се изяви по някакъв начин. Имало е актьори, които не са му отстъпвали по външни данни, но Варламов в цялата история е единствен, Варламов затова е Варламов, защото е ненадминат талант. Н. Лилиев, Съч. III, 277. Седи човек в залата на театъра и слуша отлично поставени гласове, наслаждава се на умението на актьорите да използуват своите гласови данни. ЛФ, 1958, бр. 18, 3. При определяне на видовата принадлежност на организмите важно значение имат екологичните данни за тях. Биол. IX кл, 1981, 9. Ораторски данни. Физически данни.

База данни. Инф. Всеки набор от данни, снабден със съответните операции за обработка (обновяване, изтриване, добавяне и др.).

— От рус. данные.

Списък на думите по буква