ДАНТЀЛА

ДАНТЀЛА ж. 1. Ажурена изплетена тъкан на различни фигури, която се употребява най-често за украса на дрехи, бельо, покривки, завеси и под.; тантела. Тя седеше на един широк стол и плетеше дантели. Ив. Вазов, Съч. XIV, 85. Тя беше стара — .. — все още права, но съсухрена и избеляла, с пожълтели бели коси, с безброй бръчки по лицето и също толкова всевъзможни дантели по пищното облекло. Ст. Дичев, ЗС I, 292. Старата чорбаджийка бе облякла официална рокля, украсена на шията и на гърдите с гюпюрена дантела. Ем. Станев,

ИК I-II, 260. От тия дълбоки прозорци, със завеси от чудесна брюкселска дантела, са ги [рицарите] изпращали прималнели съпруги, заключени с поясите на целомъдрието. К. Константинов, ПЗ, 223.

2. Вид ажурен плат на фигури. Отново са на мода дамските блузи и облекла от дантели. Обр. Савелий сне една тежка икона. Дребното слабовато лице на Божията майка се губеше всред блясъка на кованите сребърни дантели. Д. Рачев, СС, 144. Шест дни Садък дълба камъка и зад ръката му оставаха гъвкави арабски букви, нежни розетки и тънки дантели. П. Константинов, ПИГ, 178. Вълните продължаваха да се разбиват в скалите на бяла пяна, която замрежваше изумрудената вода с най-нежна дантела. П. Бобев, ГЕ, 150. Слънчевите лъчи се стрелваха в шубрака и плетяха приказна дантела. М. Смилова, ДСВ, 9.

— От фр. dantelle. — И. Андреев-Богоров, Кратка география, 1851.

Списък на думите по буква