ДАНТОНЍСТ

ДАНТОНЍСТ м. Истор. Привърженик на Дантон (деец на френската буржоазна революция 1789-1794 г., един от водачите на монтанярите). Една част от монтанярите, начело с Дантон и Демулен, настоявала да се прекрати терорът.. Друга група начело с Еберт препоръчвала засилване на терора и премахване на католическата църква.. Робеспиер,.., се обявил както против умерените, така и против крайните ебертисти. Ист. X кл, 27.

Списък на думите по буква