ДАНЪКОПЛА̀ТКА

ДАНЪКОПЛА̀ТКА ж. Книж. Гражданка на дадена страна, която плаща данъци.

Списък на думите по буква