ДАНЪКОПЛА̀ТСКИ

ДАНЪКОПЛА̀ТСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, Книж. Прил. от данъкоплатец. Всяка година настъпваше ново общо обединяване на данъкоплатското население, ала управниците, наместо да се стреснат пред тоя факт, продължаваха да отрупват това също население с нов данъчен товар. Г. Георгиев, Избр пр, 50.

Списък на думите по буква