ДА̀НЪЧНО

ДА̀НЪЧНО. Нареч. от данъчен (в 1 знач.). От документа може да се разбере защо другите организации.. трябва да изкупуват селскостопанска продукция с включен в нея данък върху оборота и защо данъчно задължени лица са селскостопанските производители. 168 часа, 1991, бр. 19, 11.

Списък на думите по буква