ДАРА̀ДАНА

ДАРА̀ДАНА ж. Остар. и диал. Безредица.

— От тур. darmadaрan. — От Т. Панчев, Допълнение на българския речник от Н. Геров, 1905. — Друга (диал.) форма: дармада̀на.

Списък на думите по буква