ДАРАКО̀СВАНЕ

ДАРАКО̀СВАНЕ ср. Отгл. същ. от даракосвам и от даракосвам се.

Списък на думите по буква