ДАРА̀ЧЕ

ДАРА̀ЧЕ, мн. ‑та, ср. Умал. от дарак; малък дарак.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква