ДАРА̀ЧЕН

ДАРА̀ЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни. Прил. от дарак. За подобряване организацията на производството и технологията се премина към двойно дребене на дарачната лента на дребовите машини. ВН, 1959, бр. 2512, 2.

Списък на думите по буква