ДАРА̀ЧЕНЕ

ДАРА̀ЧЕНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от дарача и от дарача се.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква