ДА̀РВАНЕ

ДА̀РВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от дарвам и от дарвам се.

Списък на думите по буква