ДАРВИНЍЗЪМ

ДАРВИНЍЗЪМ, ‑змът ‑зма, мн. няма, м. Филос. Биол. Материалистическа теория за еволюцията на органическия свят, основана върху възгледите на Ч. Дарвин, английски естествоизпитател. Тя [теорията на Дарвин] беше възприета с голямо задоволство от повечето учени по онова време. С нея Дарвин утвърди в науката теорията за еволюцията на организмите и затова тя заслужено носи неговото име — дарвинизъм. ОБиол. X кл, 114.

— От англ. собств.

Списък на думите по буква