ДА̀РВИНОВ

ДА̀РВИНОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Спец. Който се отнася до дарвинизма и до Дарвин. Еволюционната теория на Дарвин наричат още Дарвиново учение.

Списък на думите по буква