ДАРЀНЕ

ДАРЀНЕ ср. Отгл. същ. от даря и от даря се.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква