ДАРМА̀СВАНЕ

ДАРМА̀СВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Диал. Отгл. същ. от дармасвам и от дармасвам се.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речнвик..., 1951.

Списък на думите по буква