ДАРМОЀДСТВО

ДАРМОЀДСТВО, мн. няма, ср. Книж. Качество и проява на дармоед; готованство. Ако ли вие сте хора, каквито ви изисква длъжността ви.., то тряба да вървите напред.., инак вие сте дармоеди, а знайте, че на дармоедството краят е лош. НБ, 1876, бр. 20, 78.

Списък на думите по буква