ДАРО̀ВНИЦА

ДАРО̀ВНИЦА ж. Диал. 1. Дарителка (Ст. Младенов, БТР).

2. Кърпа за подарък (Вл. Георгиев и др., БЕР).

Списък на думите по буква