ДА̀РОМ

ДА̀РОМ нареч. 1. Безплатно, безвъзмездно. То [населението] беше длъжно.. да храни и пои даром царските хора. Ив. Вазов, Съч. XIII, 163. Няма вече да работи лозето на Вълков даром — това го изпълваше с такова чувство, че той бе готов да се прекръсти. Ст. Марков, ДБ, 477. — Колко искаш за агнето! — попита офицерът.. — Не го продавам. Даром ви го давам. От мене — за братята, дето се бият горе на Шипка за освобождението на нашето мило отечество. А. Каралийчев, ТР, 195. За да не му дават всичко даром, защото благодеянията често обиждаха честолюбивия дядо Денчо, баба от време на време му възлагаше дребни поръчки, да ѝ свърши някоя работа. К. Калчев, ПИЖ, 36. — Ти наистина не си най-богатият в околията, но двадесет-тридесет хиляди срещу разписка по всяко време можеш да ни дадеш. Искаме ги в заем, а не даром. Сл. Трънски, Н, 246. Онези, които не са можали да плащат нищо, техните деца не ся приемали даром в енорийските училища. ИЗ 1877, 1881, 202.

2. Без труд, без усилия. — Хубавото, момчето ми, не идва даром. А. Гуляшки, Л, 119. Не бих могъл да кажа, че Методи получаваше даром шестиците, той се стараеше. А. Гуляшки, ДМС, 159. Сам аз бях преживял доста трудничко младежките си години, не обичам хора, които смятат, че е естествено всички блага да им падат даром от небето. П. Вежинов, Б, 33. — Н-е, невъзможно е [крепостта] Козяк да се дава даром, невъзможно е да се устои на удар. Водата се е събрала в щерната, от нея може да се пие месец време, водопроводът ще проточи тръби под земята и додето обсаждащите го открият, ще минат месеци. Д. Добревски, БИ, 183. — Зная, че ви е тежко, видях го с очите си. Но вие споменахте преди малко за горчивото познание на българите. Те не може тогава да не съзнават: нищо не идва даром. В. Мутафчиева, ЛСВ II, 175. Вред по света, такава свобода.. се добива с борба и жъртви, ние я имаме, тъй да се рече, даром! П. П. Славейков, Събр. съч. VI (2), 90.

3. Напразно, за̀лудо. От някое време насам аз с жажда поглъщам всичко, което ме запознава с Белгия. И смея да ви уверя, господин ректоре, че трудът ми не пропада даром. Ал. Константинов, Съч. I, 177. Никоя жертва в името на отечеството не отива даром. Тя става част от съществуването на родината.

Ям даром хляба на някого. Разг. Незаслужено получавам облаги, не принасям никаква полза. — Яде даром хляба на държавата — каза след него Касаветов. — Такива типове, които гледат само търбусите си, трябва да бъдат изпращани на фронта. Г. Караславов, ОХ II, 160.

Списък на думите по буква