ДА̀РПНА

ДА̀РПНА ж. Диал. Голяма квадратна кърпа за глава, обикн. бяла и с ресни от трите страни. В това време от страна на момчето се изпраща на момата една китка от босиляк и един сребърен пръстен, окачен на нея, една дарпна, една шамлия и един симид. СбНУ VII, 65. Ток се шетат по чаршии, / и се чудит што да купит: / ал да купит бели дарпни ал да купит чисти чегли. Нар. пес., СбАИ, 283.

— От тур. darp 'було на стомах'.

Списък на думите по буква