ДА̀РСТВЕН

ДА̀РСТВЕН, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Рядко. Който се отнася до дарение, даряване. В музея [на Рилския манастир] се пази прочутата оригинална дарствена грамота — хрисовул от Иван Шишман, издадена на 21.IX.1378 г. НТМ, 1961, кн. 10, 23.

Списък на думите по буква