ДАРУ̀ВАНЕ

ДАРУ̀ВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Старин. и диал. Отгл. същ. от дарувам и от дарувам се.

Списък на думите по буква