ДА̀РЧОК

ДА̀РЧОК, мн. ‑ци, м. Диал. Умал. от дар. Що ке дарчок ке'и дарвиш;/../ на невеста кошулица. Нар. пес., СбБрМ, 490.

Списък на думите по буква