ДАСКАЛЀТИНА

ДАСКАЛЀТИНА м. и ж. Остар. и диал. пренебр. Дребен, незначителен даскал или даскалица. Додето му бяха в ръцете и кметство, и власт и сила взѝма, та ги отфърга от себе си и самичък ги слага пред краката на тая даскалетина! Т. Влайков, Съч. III, 165. Старите даскалетини, като не умеяха друго, освен да бият децата, щото кога им поменеше някой школьо и даскал, треперяха от страх. У, 1871, бр. 20, 305. Кои са днес, които въртят княжеството ни? — Учителите,.., и след като бяха се поубрашнелиле в привременните педагогически курсове, имаха се за съвършени педагози и учители, тези и такивато ми боси даскалетини говореха гордо горните думи и се блъскаха в гърдите. Ил. Блъсков, КУ, 14.

Списък на думите по буква