ДАСКАЛЀТИНКА

ДАСКАЛЀТИНКА м. и ж. Остар. и диал. пренебр. Умал. от даскалетина.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник.., 1951.

Списък на думите по буква