ДАСКАЛЍЧКА

ДАСКАЛЍЧКА ж. Остар., сега разг. Умал. от даскалица. Той даде думата на Милена. — За пръв път в нашата история ще бъде изпълнена волята на народа, ще бъдат изправени да отговарят за своите дела най-черните и най-жестоките убийци и притеснители на народа.. — Ех, как сече даскаличката, а? К. Калчев, ЖП, 534. — И даскаличката дойде — обясни Стамат. Назначихме я за интендант по прехраната. А. Гуляшки, МТС, 233. — Набери, даскаличке — рече баба, — ние селяните не се сещаме за тия неща. Пък и работата ни е затиснала, та не можем да помислим.. А той обича череши. К. Калчев, ПШЖ, 150.

Списък на думите по буква