ДА̀СКАЛСТВО

ДА̀СКАЛСТВО, мн. няма, ср. Остар., сега разг. пренебр. 1. Професия, работа на даскал; даскаллък, учителство.

2. Събир. Колектив от даскали и даскалици; даскалско общество.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква