ДА̀ТЕЛЕН

ДА̀ТЕЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Грам. Който се отнася до датив.

Дателен падеж. Грам. Който се отнася до падежа, свързан с изразяване на косвено засягания от глаголното действие обект; датив.

Списък на думите по буква