ДАТЍРАМ

ДАТЍРАМ, ‑аш, несв. Книж. 1. Прех. Посочвам, отбелязвам писмено дата върху писмо, документ, съчинение и под. На 21 май Кавалджиев, приятел на Ботева, приемаше от героя писмо, датирано: 17-й май 1876, параход "Радецки". Ив. Вазов, Съч. VII, 168. Ако допуснем, че Драсов погрешно е посочил тази дата, ще трябва да приемем, че той погрешно е датирал въобще това писмо. Ив. Унджиев, ВЛ, 233. За пръв път на български името на Пушкина се споменува в едно писмо на П. Р. Славейков, датирано 21 март 1853. П. П. Славейков, Събр. съч. VI (2), 185-186. Неотдавна Валерий написал най-хубовото съчинение в класа — във форма на дневник на космоновта, което той датирал 12 април 1983 г. К, 1963, кн. 8, 6. // Определям, установявам точно времето, когато е било създадено нещо, определям, давам датата на съществуването или появата на нещо. Геза Фехер разкопал

две надгробни могили, разположени в съседство с най-високата, тъй наречена Омуртагова могила край с. Свещари, с цел да установи времето на тяхното насипване. Разчитал по аналогия да датира голямата могила, допускайки, че са издигнати едновременно или в близки години. Отеч., 1979, кн. 17, 12. В подножието на родопските скали биват намерени също остатъци от керамични фрагменти, датирани тогава към втората желязна епоха. К, 1970, кн. 7, 28. Следващата страница от историята на града е датирана около средата на ХVII век. Н. Хайтов, А, 16.

2. Непрех. Обикн. с предл. от. Водя началото си, съществувам от определена епоха, от определена дата. Неотдавна към амфитеатъра, който датира от епохата на Нерон, бе открит и цирк. Г. Готев, ПШ, 88. Първото издание на трактата датира от тридесетте години на Х в. М. Калинков, ГГ, 12. Добиването на желязо по витошките склонове вероятно датира още от праисторическо време. П. Делирадев, В, 205. От ония далечни времена датира слабостта ми към старите книги. С. Северняк, ИРЕ, 211. Все още не е изяснено откога точно датират връзките му [на Мамарчев] с Велчо Атанасов Джамджията (Болтаджията). Н. Ферменджиев, РХ, 18. Експонатът датира от началото на миналия век. Ив. Коларов, Е, 8. // Разш. Съществувам. От векове датира грънчарството. Няма град или село без изкусни грънчари. Л. Мелнишки, Н, 42. След като всички ритуали свършат, членовете на семейството сядат и започват да се хранят с яденетата, оставени от прадедите,.. Тези обичаи датират много отдавна и са дълбоко вкоренени в съзнанието на народа. Ал. Гетман, ВС, 267. датирам се страд. Сградата се датира в началото на втората половина на ХIХ век. На една от стените ѝ е гравирана годината 1864. Отеч, 1977, кн. 11, 19.

Списък на думите по буква