ДАТЍРАНЕ

ДАТЍРАНЕ ср. Книж. Отгл. същ. от датирам и от датирам се.

Списък на думите по буква