ДА̀ТНИК

ДА̀ТНИК, мн. ‑ци, след числ. ‑ка, м. 1. Метален или каучуков печат, с който се отбелязва датата, която предварително се нагласява чрез завъртане на цифрите. Чиновничката взе датника и отпечата датата на идването ми върху документа.

2. Онази част от календар, където са отбелязани датите. Издателството пусна в продажба стенен календар с богата илюстрация и отделно прикачен датник.

3. Устройство към часовников механизъм, което показва датите. Цък-цък-цък-цък-цък-цък... Заповядайте всички. Ето ми цифрите и стрелките. Малката и голямата. И секундарната. Имам си даже и датник, защото светът се мени бързо и днешният миг в десет часа и петдесет и две минути не е като вчерашния по това време. Д. Цончев, ЛМ, 28.

Списък на думите по буква