ДА̀ТСКИ

ДА̀ТСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който се отнася до Дания и до датчанин. Първото сполучливо измерване на скоростта на светлината е било направено от датския астроном Рьомер през 1765 г. Физ. Х кл, 1951, 103. Името на тоя датски принц бе известно още от Освобождението. С. Радев, ССБ II, 440. — Сепаренца,.., барче в ъгъла. Датски дизайн. И ако не бяха същите познати лица,.., Цани наистина би побягнал. Г. Друмев, УКР, 44.

Списък на думите по буква