ДА̀ФНИЯ

ДА̀ФНИЯ, мн. ‑ии, ж. Водна бълха. Daphnia. Дафния (водна бълха). Живее в блатата. Тялото Ј стига до 5 мм и е обвито в прозрачен хитинов щит, който е съставен от две половини. Зоол VII кл, 41.

Списък на думите по буква