ДАХАРЀ

ДАХАРЀ1, мн. ‑та, ср. Диал. Дайре.

ДАХАРЀ

ДАХАРЀ2, мн. ‑та, ср. Диал. 1. Къщното отделение от няколко стаи; апартамент.

2. Отдел в турско правителствено учреждение.

— От араб. през тур. dahiliye. — От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква