ДВАДЕСЕТА̀К

ДВАДЕСЕТА̀К и (съкр.) двайсетА̀к, мн. ‑ци, след числ. ‑ка, м. 1. Разг. Банкнота или монета на стойност двадесет лева или двадесет стотинки; двадесетачка. Изваждай двайсетака и плащай сметката. // В миналото — монета на стойност двадесет основни парични единици. — Как отива царщината? Сече ли пари? — рече Гирджикът. — Имаме едно странно пекло. — От кой вид? — Сто хиледи двадесетаци сребърни. П. Р. Славейков, ЦП I (превод), 33. — Мацко отвори желязната каса Трипанова, та даде на Гирджика една кесия с бели пари и му каза: — Тука са сто бели двадесетака. П. Р. Славейков, ЦП III (превод), 8.

2. Диал. Съвкупност от двадесет предмета, неща (Н. Геров, РБЯ).

3. Рядко. Разг. Период от двадесет години. — Колко години изминаха оттогава? — Има вече двайсетак.

— Друга (остар. и диал.) форма: дваесетА̀к.

Списък на думите по буква