ДВАДЕСЕТА̀РКА

ДВАДЕСЕТА̀РКА и (съкр.) двайсетА̀рка ж. Разг. Банкнота на стойност двадесет лева; двадесетачка, двадесетолевка. Северов подрънка парите в ръка, поразклати ги, после извади една двайсетарка и я подаде на Боян. М. Грубешлиева, ПИУ, 187.

— Друга (остар. и диал.) форма: дваесетА̀рка.

Списък на думите по буква