ДВАДЕСЕТА̀ЧЕ

ДВАДЕСЕТА̀ЧЕ и (съкр.) двайсетА̀че, мн. ‑та, ср. Разг. Монета на стойност двадесет стотинки; двадесетак, двадесетачка. // В миналото — монета на стойност 20 пари (10 стотинки). Викентий попипа кесиите: две от тях се познаваха, че са с дребни пари: рубли, бели меджидиета; друга една със ситни — двадесетачета. Ив. Вазов, Съч. ХХIII, 57. "Едно десетаче и двадесетаче на ден не е нищо"... Пч, 1871, кн. 2, 22.

— Друга (остар. и диал.) форма: дваесетА̀че.

Списък на думите по буква