ДВАДЕСЕТА̀ЧКА

ДВАДЕСЕТА̀ЧКА и (съкр.) двайсетА̀чка ж. Разг. Банкнота или монета на стойност двадесет лева или двадесет стотинки; двадесетак. — Дай ми по-напред това, дето ти остана от двадесетачката — каза делово тя и протегна ръка. А. Гуляшки, Л, 76.

— Друга (остар. и диал.) форма: дваесетА̀чка.

Списък на думите по буква