ДВА̀ДЕСЕТГОДИШЕН

ДВА̀ДЕСЕТГОДИШЕН, (съкр.) двА̀йсетгодишен и (съкр. разг) двА̀йсегодишен, ‑шна, ‑шно, мн. ‑шни, прил. 1. Който е на двадесет години. Това двайсетгодишно момче имаше всичките черти на невинността и ентусиазма. Ив. Вазов, Съч. VI, 7. Рошав и нечист, с оръфана сламена шапка на главата, той — двадесетгодишен момък — изглеждаше много по-стар. Елин Пелин, Съч. I, 118. Всички граждани с учудване и възтор не гледаха ли двамата стари сватове,.., как скокливо и леко, като двайсетгодишни момци, играеха "пайдушката"? Ив. Вазов, Съч. ХII, 17. А вън цъфтяха първите череши, / а двадесетгодишна беше тя. Бл. Димитрова, Л, 20.

2. Който съществува в продължение на двадесет години, който продължава, трае двадесет години. — Реших и аз да празнувам юбилей на двадесетгодишната си театрална дейност. П. Незнакомов, БЧ, 114. Види са, че смъртното наказание на петимата и 20-годишният затвор на 25-те турски кръвопийци няма да удовлетвори исканието на юначния народ. Хр. Ботев, Съч., 1929, 264.

3. Който се отнася до период от двадесет години. Заради европейското равновесие трябвало да остане Турция европейска държава. Горчивият двадесетгодишен опит доказа съвършената слабост на тая политическа доктрина. НБ, 1876, бр. 20, 79. Двадесетгодишен план.

— Други (остар. и диал.) форми: двА̀есетгодишен, двА̀есегодишен.

Списък на думите по буква