ДВА̀ДЕСЕТГОДИШНИНА

ДВА̀ДЕСЕТГОДИШНИНА и (съкр.) двА̀йсетгодишнина ж. Годишнина от събитие, станало преди двадесет години. Появило се съобщение във вестниците, че комитетът за чествуване двадесетгодишнината от обесването на Васил Левски ще издаде сборник и всички, които напишели за Левски нещо, да го изпратят в комитета. Ас. Босев, СбАСЕП, 258.

Списък на думите по буква