ДВА̀ДЕСЕТДНЕВЕН

ДВА̀ДЕСЕТДНЕВЕН, (съкр.) двА̀йсетдневен и (съкр. разг.) двА̀йседневен, ‑вна, ‑вно, мн. ‑вни, прил. 1. Който е на двадесет дни. Двадесетдневно дете. Двайсетдневно конче.

2. Който продължава, трае двадесет дни, който обхваща време от двадесет дни. — Не, аз ще оставя само жената, докторът Ј предписва поне двайсетдневно лечение тука. Ив. Вазов, НР, 13. През време на двадесетдневното си пребиване в Унгария те отделиха много време на Пустата. ѓ Двадесетдневни курсове. Двадесетдневен отпуск.

— Други (остар. и диал.) форми: двА̀есетдневен, двА̀еседневен.

Списък на думите по буква