ДВАДЕСЕТИЛЀТИЕ

ДВАДЕСЕТИЛЀТИЕ и (съкр.) двайсетилѐтие, мн. ‑ия, ср. Период от двадесет години. Градът — незасегнат все още от промените на двадесетилетието — беше толкова кален, неприветлив и мръсен, че новата бензиностанция изглеждаше като нарисувана върху плакат в сив, неутрален тон. С. Северняк, ВСД, 81. Един от най-важните въпроси, който бе широко обсъден преди конгреса и на конгреса, беше въпросът за перспективното развитие на България през двадесетилетието 1961-1980 год. Ист. Х и ХI кл, 358.

Списък на думите по буква