ДВА̀ДЕСЕТЛЕВОВ

ДВА̀ДЕСЕТЛЕВОВ, (съкр.) двА̀йсетлевов и (съкр. разг.) двА̀йселевов, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Само в съчет. със същ. монета или банкнота — който има стойност двадесет лева. Евлоги бръкна в палтото си, порови с пръсти в гънките на хастара и напипа там една двадесетлевова сребърна монета. А. Гуляшки, Л, 75. — НА̀ ти да пиеш едно шише ракия... НА̀ ти за две — Нато Рашев пъхна в ръцете му двадесетлевова монета. Д. Ангелов, ЖС, 159. Имах една двайсетлевова банкнота.

— Други (остар. и диал.) форми: двА̀есетлевов, двА̀еселевов.

Списък на думите по буква