ДВАДЕСЕТМЍНА

ДВАДЕСЕТМЍНА и (съкр.) двайсетмЈна числ. бройно. За мъже или за мъже и жени — двадесет души. И аз го [Стоянов] посъветвах да остане в махалата, без да обръща внимание на заплашванията .. И прибавих, че най-практичното е за една голяма чета като неговата, която се състоше от двайсетмина, да се раздели на групи в две или три къщи. П. К. Яворов, ХК, 66.

— Друга (остар. и диал.) форма: дваесетмЈна.

Списък на думите по буква