ДВА̀ДЕСЕТХИЛЯДЕН

ДВА̀ДЕСЕТХИЛЯДЕН, (съкр.) двА̀йсетхиляден и (съкр. разг.) двА̀йсехиляден, ‑дна, ‑дно, мн. ‑дни, прил. 1. Който се състои от двадесет хиляди единици, който съдържа, наброява двадесет хиляди лица или предмети. Вестникът има двадесетхиляден тираж. ѓ Двадесетхилядна войска.

2. Който има стойност двадесет хиляди лева. — Да си призная, аз съм привърженик на двайсетхилядните застраховки, и то по за десет години. Г. Караславов, Избр. съч. II, 98.

— Други (остар. и диал.) форми: двА̀есетхиляден, двА̀есехиляден.

Списък на думите по буква