ДВАДЕСЕТХЍЛЯДНИК

ДВАДЕСЕТХЍЛЯДНИК, мн. ‑ци, м. У нас през 50-те ‑70-те год. на ХХ в. — форма на насърчаване и увеличаване производителността на труда чрез постигане на надпланови (обикн. фиктивни) резултати. Сам инициатор на движението на двадесетхилядниците колективът на Горското стопанство в Кубрат живо се интересува и следи всички почини и новости на стопанствата в страната. РД, 1797, брр. 16, 3.

Списък на думите по буква