ДВАНА̀ДЕСЕТГОДИШЕН

ДВАНА̀ДЕСЕТГОДИШЕН, (съкр.) дванА̀йсетгодишен и (съкр. разг.) дванА̀йсегодишен, ‑шна, ‑шно, мн. ‑шни, прил. 1. Който е на дванадесет години. Тя се помина, когато Нона беше дванайсетгодишна. Й. Йовков, ЧКГ, 10. Дядо Станчо .. управляваше големия прогнил сал,.., а лекия, сглобен само от четири дебели дъски, остави на дванадесетгодишния си син. П. Михайлов, ПЗ, 87. Дванадесетгодишното момче разбра, че

с майка му се е случило нещо много, много лошо. Ив. Планински, БС, 7.

2. Който съществува в продължение на дванадесет години, който продължава, трае дванадесет години. След дванайсетгодишна упорита борба той носел на своите другари и съграждани вестта, че на Неофита .. е дадена заповед от правителството да си обира крушите. П. П. Славейков, Събр. съч. VI (1), 73.

3. Който се отнася до период от дванадесет години. Дванадесетгодишен план. Дванадесетгодишен опит.

— Други (остар. и диал.) форми: дванА̀есетгодишен, дванА̀есегодишен.

Списък на думите по буква