ДВАНАДЕСЕТОСТЀНЕН

ДВАНАДЕСЕТОСТЀНЕН и (съкр.) дванайсетостѐнен, ‑нна, ‑нно, мн. ‑нни, прил. Геом. Който има дванадесет стени. Дванадесетостенно геометрично тяло.

Списък на думите по буква