ДВАНАДЕСЕТОСТЀННИК

ДВАНАДЕСЕТОСТЀННИК и (съкр.) дванайсетостѐнник, мн. ‑ци, след числ. ‑ка, м. Геом. Геометрично тяло — многостенник, с дванадесет стени. Пирит.. Кристалите му имат форма на кубове или петоъгълни дванадесетостенници. Геол. VIII кл, 19.

Списък на думите по буква