ДВАНАДЕСЕТОЪ̀ГЪЛНИК

ДВАНАДЕСЕТОЪ̀ГЪЛНИК и (съкр.) дванайсетоъ̀гълник, мн. ‑ци, след числ. ‑ка, м. Геом. Геометрична фигура — многоъгълник с дванадесет ъгъла. Вписваме в окръжността правилен дванадесетоъгълник. Алг. Х кл, 105.

Списък на думите по буква